„Žalgiris“

Lietuvos sporto draugija

Liepa 2024
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Apklausa

Ar dažnai lankotės šioje svetainėje?
 

Lankomumas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“ – visuomeninė kūno kultūros ir sporto organizacija, savanorišku principu jungianti įmonių ir organizacijų savarankiškus sporto klubus, bei kitas sporto organizacijas jų sąjungas, tarybas, įregistruotas kaip asociacijas Lietuvos Respublikoje. Draugija įkurta 1944m. kovo 16d. Draugijos įkūrėjas ir pirmasis pirmininkas šviesios atminties Liudas Kosiakas. Draugijos prezidentas Vytas Nėnius draugijai vadovavo  nuo 1987 m. iki 2015 m. Dabartinis draugijos prezidentas Bronislavas Vasiliauskas, generalinis sekretorius Vytas Nėnius.

Savo veikloje draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais bei poįstatiminiais aktais, draugijos įstatais, bei tarptautinių sporto organizacijų dokumentais.

Draugijos tikslai ir uždaviniai
- plėtoti ir populiarinti kūno kultūrą ir sportą Lietuvos Respublikoje,
- organizuoti ir vykdyti įvairaus mąsto varžybas bei kitus sportinius renginius,
- propoguoti ir diegti sveiką gyvenseną, sudaryti sąlygas draugijos klubų narių fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui,
- dalyvauti Lietuvos olimpiniame judėjime, Lietuvos asociacijos “Sportas visiems” veikloje bei kitų sporto organizacijų renginiuose,
- gerinti esamų draugijos sporto bazių panaudojimą bei jų būklę,
- teikti draugijos nariams dalykinę ir materialinę paramą.

Draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti visuomeniniai sporto klubai ir kitos visuomeninės sporto organizacijos, padavusios raštišką prašymą dėl įstojimo į draugiją ir pateikusios klubo registracijos pažymėjimą bei klubo įstatus. Prašymas svarstomas draugijos prezidiumo posėdyje.

Šiuo metu draugijos juridiniais nariais yra 43 visuomeniniai registruoti sporto klubai bei sporto organizacijos. Sportuojančių po “Žalgirio” draugijos vėliava apie 8 tūkstančius.

Draugija yra narė ir aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų renginiuose bei varžybose: pasaulio neprofesionalaus sporto organizacijos /CSIT/ ir Europos sporto mėgėjų federacijos /EFCS/ . 

Pagrindiniai draugijos renginiai: vasaros ir žiemos sporto žaidynės, atskirų sporto šakų taurių varžybos, renginiai vykdomi kartu su draugijos sporto klubais, organizacijomis, tradicinės tarptautinės varžybos Lietuvoje bei užsienyje.

Draugijos įstatai