Sveikiname buvusį ilgametį draugijos prezidiumo narį Antaną Šumską su svariu kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  apdovanojimu -  nusipelniusio Lietuvos Respublikos sporto darbuotojo vardo suteikimu.