Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.  balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-915 „Dėl sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugų teikimo uždarose erdvėse būtinųjų sąlygų“, draugija  dalinai atnaujina bokso, irklavimo ir krepšinio pratybas.