Š.m. balandžio 24 d. Vilniuje vyko draugijos veteranų seminaras, skirtas Lietuvos sporto draugijos "Žalgiris" 70-mečio sukakčiai paminėti. Susitikimo metu apžvelgta draugijos veikla, išklausytas pranešimas, rodytos skaidrės, vyko diskusijos. Į kasmet vykdomą tradicinį susitikimą susirenka veteranai, dirbę draugijos respublikinėje taryboje. Šiais metais į seminarą susirinko per 50 dalyvių.
Bendra veteranų nuotrauka.